Jeziernicki, A. (2018) Osoba Jezusa w Trójcy Świętej w nauczaniu Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej, Kieleckie Studia Teologiczne, (17), s. 71-83. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/1889 (Udostępniono: 28marzec2020).