Cichoń, M. (2018) Vita sancti Medardi jako utwór hagiograficzny przełomu antyku i średniowiecza, Kieleckie Studia Teologiczne, (17), s. 7-22. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/1942 (Udostępniono: 1czerwiec2020).