Płaziński, A. (2019) „Rola szkoły katolickiej wobec wyzwań społeczeństwa ponowoczesnego”., Kieleckie Studia Teologiczne, 18, s. 147–156. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/2102 (Udostępniono: 17 czerwiec 2024).