Szczepanik, T. (2019) „Rzymskie cnoty virtus i fides w interpretacji św. Augustyna w De civitate De”i, Kieleckie Studia Teologiczne, 18, s. 173-183. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/2104 (Udostępniono: 2lipiec2020).