Szczepanik, T. P. (2019) „Rzymskie cnoty virtus i fides w interpretacji św. Augustyna w De civitate Dei”, Kieleckie Studia Teologiczne, 18, s. 173–183. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/2104 (Udostępniono: 17 czerwiec 2024).