Baran, M. (2019) „Transhumanizm w świetle teologii”, Kieleckie Studia Teologiczne, 18, s. 23–39. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/2135 (Udostępniono: 24 lipiec 2024).