Strumiłowski, J. (2019) „Teologiczne znaczenie ofiary i opłaty w świetle Mt 17, 24-27. Między duchowością a pragmatyzmem”, Kieleckie Studia Teologiczne, 18, s. 157–172. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/2189 (Udostępniono: 17 czerwiec 2024).