Nowak, A. (2020) Ira mitescat tua… Przyczynek do lektury poezji suplikacyjnej Paulina z Akwilei i Seduliusza Szkota, Kieleckie Studia Teologiczne, 19. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/3243 (Udostępniono: 25wrzesień2021).