Rusiecki, M. (2020) „Człowiek pomiędzy smutną rzeczywistością często przeżywanych porażek, a możliwością pełnej optymizmu samorealizacji: Dwanaście etapów przebaczenia według J. Monbourquette’a oraz ich skuteczna terapia”, Kieleckie Studia Teologiczne, 19. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/3510 (Udostępniono: 26 luty 2024).