Kardyś, P. P. (2021) „Kopiarz kolegiaty kurzelowskiej z zespołu akt kolegiaty kurzelowskiej przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach”, Kieleckie Studia Teologiczne, 20, s. 41–73. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/3598 (Udostępniono: 25 maj 2022).