Jędrzejczyk, D. (2021) „Bosko-ludzka wiarygodność chrystofanii galilejskich według wybranych publikacji polskojęzycznych”, Kieleckie Studia Teologiczne, 20, s. 23–40. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/3838 (Udostępniono: 25 maj 2022).