Frączek, M. (2017) Przeżywanie rzeczywistości cierpienia przez błogosławioną Bernardynę Marię Jabłońską, Kieleckie Studia Teologiczne, (16), s. 139-150. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/844 (Udostępniono: 4kwiecień2020).