Jagodziński, H. (2017) Arcybiskup Zaleski misjonarz Indii Wschodnich, Kieleckie Studia Teologiczne, (16), s. 165-177. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/848 (Udostępniono: 1czerwiec2020).