Kaleta, A. (2017) „Eucharystia w trzeciej chrystofanii (J 21,1-14”), Kieleckie Studia Teologiczne, (16), s. 199-217. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/850 (Udostępniono: 5kwiecień2020).