Janik, M. (2017) Baal a Belzebub – degradacja bóstwa, Kieleckie Studia Teologiczne, (16), s. 179-197. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/851 (Udostępniono: 31marzec2020).