Strumiłowski, J. (2017) „Dogmat – depozyt, kontemplacja czy hermeneutyka? Analiza wewnętrznej struktury i dynamiki dogmat”u, Kieleckie Studia Teologiczne, (16), s. 251-264. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/852 (Udostępniono: 4kwiecień2020).