Anozie, C. (2017) Cuda Jezusa jako wiarygodny środek Objawienia Bożego w perspektywie teologii fundamentalnej, Kieleckie Studia Teologiczne, (16), s. 75-90. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/864 (Udostępniono: 8sierpień2020).