[1]
I. Bokwa, „Zmartwychwstanie w śmierci. Dyskusja Josepha Ratzingera z Gisbertem Greshak”e, kst, nr 16, s. 91-106, grudz. 2017.