[1]
M. Kapias, Cele małżeństwa w tradycji prawosławnej i katolickiej, kst, nr 17, s. 85-95, grudz. 2018.