[1]
S. Dyk, Problematyka cierpienia w przepowiadaniu homilijnym, kst, nr 17, s. 23-38, grudz. 2018.