[1]
M. Orłowski, „Maryja w świetle raportu z dialogu katolicko-zielonoświątkowego na płaszczyźnie światowej. Recepcja ustaleń mariologicznych przez polskich zielonoświątkowcó”w, kst, nr 17, s. 165-179, grudz. 2018.