[1]
A. Jędrzejczak, „Odmienne rozumienie świętości ludu Jahwe przez Mojżesza i Koracha. Analiza egzegetyczna Lb 16,1-17,1”5, kst, nr 17, s. 53-69, grudz. 2018.