[1]
W. Misztal, „Bóg odbiorcą przekazu medialnego: masmedia w świetle pierwszego papieskiego orędzia radiowego z 1931 r”., kst, nr 17, s. 133-154, grudz. 2018.