[1]
M. Rusiecki, Przebaczenie grzechów – owocem i potwierdzeniem godności oraz dojrzałości człowieka, kst, nr 17, s. 199-230, grudz. 2018.