[1]
P. Samiczak, Dogmaty maryjne w dialogu katolicko-luteraƄskim, kst, nr 17, s. 231-242, grudz. 2018.