[1]
A. Jeziernicki, Osoba Jezusa w Trójcy Świętej w nauczaniu Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej, kst, nr 17, s. 71-83, grudz. 2018.