[1]
A. Płaziński, „Rola szkoły katolickiej wobec wyzwań społeczeństwa ponowoczesnego”., KST, t. 18, s. 147–156, grudz. 2019.