[1]
T. Szczepanik, „Rzymskie cnoty virtus i fides w interpretacji św. Augustyna w De civitate De”i, kst, t. 18, s. 173-183, grudz. 2019.