[1]
T. P. Szczepanik, „Rzymskie cnoty virtus i fides w interpretacji św. Augustyna w De civitate Dei”, KST, t. 18, s. 173–183, grudz. 2019.