[1]
M. Kościański, Wpływ rodziny na kształtowanie modlitwy u świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, kst, t. 18, s. 99-115, grudz. 2019.