[1]
J. Iwan, „«Nie wlewa się nowego wina do starych bukłaków» (por. Mk 2,22). Niektóre aspekty odnowy współczesnej ewangelizacji”, KST, t. 18, s. 87–97, grudz. 2019.