[1]
J. Strumiłowski, „Teologiczne znaczenie ofiary i opłaty w świetle Mt 17, 24-27. Między duchowością a pragmatyzmem”, KST, t. 18, s. 157–172, grudz. 2019.