[1]
A. Nowak, Ira mitescat tua… Przyczynek do lektury poezji suplikacyjnej Paulina z Akwilei i Seduliusza Szkota, kst, t. 19, grudz. 2020.