[1]
M. Rusiecki, „Człowiek pomiędzy smutną rzeczywistością często przeżywanych porażek, a możliwością pełnej optymizmu samorealizacji: Dwanaście etapów przebaczenia według J. Monbourquette’a oraz ich skuteczna terapia”, KST, t. 19, grudz. 2020.