[1]
P. P. Kardyś, „Kopiarz kolegiaty kurzelowskiej z zespołu akt kolegiaty kurzelowskiej przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach”, KST, t. 20, s. 41–73, grudz. 2021.