[1]
P. A. Owsiński i A. A. Paluch, „Testament jako credo. Obraz Boga, Maryi i świętych w rozrządzeniach ostatniej woli szlachetnie urodzonych mężczyzn w XVII-wiecznych Prusach Królewskich”, KST, t. 20, s. 75–94, grudz. 2021.