[1]
D. Jędrzejczyk, „Bosko-ludzka wiarygodność chrystofanii galilejskich według wybranych publikacji polskojęzycznych”, KST, t. 20, s. 23–40, grudz. 2021.