[1]
W. Wąsik, „Historia redakcji kan. 1057 podczas prac nad rewizją Kodeksu Prawa Kanonicznego ”, KST, t. 21, s. 85–100, grudz. 2022.