[1]
M. Frączek, Przeżywanie rzeczywistości cierpienia przez błogosławioną Bernardynę Marię Jabłońską, kst, nr 16, s. 139-150, grudz. 2017.