[1]
A. Kaleta, „Eucharystia w trzeciej chrystofanii (J 21,1-14”), kst, nr 16, s. 199-217, grudz. 2017.