[1]
J. Strumiłowski, „Dogmat – depozyt, kontemplacja czy hermeneutyka? Analiza wewnętrznej struktury i dynamiki dogmat”u, kst, nr 16, s. 251-264, grudz. 2017.