Kapias, M. Cele Małżeństwa W Tradycji Prawosławnej I Katolickiej. Kieleckie Studia Teologiczne, nr 17, Dec. 2018, s. 85-95, https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/1463.