Kluz, M. Współczesne Zjawisko Utraty Nadziei Poważnym Wyzwaniem Moralno-Wychowawczym. Kieleckie Studia Teologiczne, nr 16, Dec. 2017, s. 219-2, https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/1523.