Orłowski, M. „Maryja W świetle Raportu Z Dialogu Katolicko-Zielonoświątkowego Na Płaszczyźnie światowej. Recepcja Ustaleń Mariologicznych Przez Polskich Zielonoświątkowcó”w. Kieleckie Studia Teologiczne, nr 17, Dec. 2018, s. 165-79, https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/1712.