Jędrzejczak, A. „Odmienne Rozumienie świętości Ludu Jahwe Przez Mojżesza I Koracha. Analiza Egzegetyczna Lb 16,1-17,1”5. Kieleckie Studia Teologiczne, nr 17, Dec. 2018, s. 53-69, https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/1732.