ZieliƄska, W. Szkic Historyczny Luteranizmu W Rosji. Kieleckie Studia Teologiczne, nr 17, Dec. 2018, s. 263-72, https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/1769.