Samiczak, P. Dogmaty Maryjne W Dialogu Katolicko-LuteraƄskim. Kieleckie Studia Teologiczne, nr 17, Dec. 2018, s. 231-42, https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/1888.