Jeziernicki, A. Osoba Jezusa W Trójcy Świętej W Nauczaniu Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej. Kieleckie Studia Teologiczne, nr 17, Dec. 2018, s. 71-83, https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/1889.