Płaziński, Artur. „Rola szkoły Katolickiej Wobec Wyzwań społeczeństwa Ponowoczesnego”. Kieleckie Studia Teologiczne, t. 18, grudzień 2019, s. 147-56, https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/2102.