Szczepanik, Tomasz Przemysław. „Rzymskie Cnoty Virtus I Fides W Interpretacji św. Augustyna W De Civitate Dei”. Kieleckie Studia Teologiczne, t. 18, grudzień 2019, s. 173-8, https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/2104.